Träden i ruinerna i Österskog har tagits ner

Igenväxningen vid ruinerna i Österskog har pågått under många år. Thorsten Jansson har röjt fram flera av ruinerna. En del träd har dock stått inne i ruinerna och har hotat att rasera de återstående väggarna vid normal trädfällning. Nu har Thorsten fått hjälp av arborister som anlitats av Länsstyrelsen i Kalmar län. De har specialkunskap och specialverktyg för att utföra svåra arbeten. Idag har de tagit ner fyra träd inne i ruinen längst västerut i Rösselkärrets naturreservat utan att skada ruinen.

Image

Foto: Thorsten Jansson

Image

Foto: Thorsten Jansson

 


Editerad av: Stefan Svenaeus (2019-12-17 19:32:01)