Arkeologiska utgrävningar i Gamla Skogsby

Image

I järnåldersbyn Gamla Skogsby, mellan Skogsby och Kalkstad, pågår nu för första gången arkeologiska utgrävningar. Många husgrunder finns i området, som kan ha varit en stor och viktig by under järnåldern. Intill det största långhuset, som är drygt 50 m långt, ligger ett mindre hus som nu grävs ut. Grunderna har frilagts och föremål har hittats, t ex en agraffknapp av brons, som har suttit på ett klädesplagg som en betydande person haft. Vidare har man hittat tyngder som har suttit på en vävstol. Föremålen tyder på att huset använts under 400-talet efter vår tideräkning.

Utgrävningarna avslutas 18 oktober och 16 oktober kl 14.00 visas utgrävningsplatsen för allmänheten innan marken återställs.


Editerad av: Stefan Svenaeus (2019-10-11 15:25:59)