Gränsvandring och fågelexkursion

Hembygdsföreningarna i Torslunda och Gårdby/Sandby genomförde på söndagen 19 maj en vandring utmed sockengränsen. Ca 50 personer deltog från de båda föreningarna. Under promenaden sågs och hördes nyinkomna vårfåglar som tornseglare, gök, näktergal och buskskvätta. Fornlämningarna Tors kulle och Odensrör besöktes. Helena Ervenius guidade oss på sina marker och visade upp områden som tidigare var ogenomträngliga men som nu var röjda.


Editerad av: Stefan Svenaeus (2019-05-22 20:26:49)