Tidsresor för skolelever

Image

Vi erbjuder varje år skolelever från klass 4 i socknen en tidsresa vid Johan Antas stuga i Kalkstad. Länsmuseet sköter hela tidsresan och kommer med utrustning och tidsenliga kläder. I år kommer skolklasser från Färjestaden att få en tidsresa. Året är 1895. Äldste sonen i stugan ska emigrera till Amerika. Barnen hjälper till att göra i ordning och packa hans saker som han behöver i det nya landet. För barnen är det ett sätt att förstå hur man levde i en annan tid och vad det innebär att lämna sitt hemland för en osäker framtid lång bort.
 
Vid varje tidsresa behöver vi några från hembygdsföreningen som kan vara med som ett extra vuxenstöd. Om du vill vara med som vuxenstöd vid en eller flera tidsresor är du hjärtligt välkommen. Anmäl dig till Ami Bachér. Tidsresorna ska i år vara 21, 23 och 24 maj.


Editerad av: Stefan Svenaeus (2019-04-05 21:18:18)