Holmenledens bro över Nybyån 2015

Holmenledens bro över Nybyån 2015
Holmenleden/Folkestavägen