Äldsta kyrkogården gravsten

Äldsta kyrkogården gravsten
Torshällas äldsta kyrkogård som ligger vid kyrkan.