Jonas Joseph Tjulander gravsten

Jonas Joseph Tjulander gravsten
Gravsten på Äldsta kyrkogården