Carl Magnus Selander gravsten

Carl Magnus Selander gravsten
Gravsten på Torshällas äldsta kyrkogård som ligger vid kyrkan.