Adolf Zethelius gravsten på Torshälla äldsta kyrkogård

Adolf Zethelius gravsten på Torshälla äldsta kyrkogård
.
Erik Adolf Zethelius och hans hustru Sofia Fredrika (född Nordewall) har sin gravplats på Torshällas äldsta kyrkogård, vid Torshälla kyrka.
Inskription på stenen:
Bruksegaren
Erik Adolf Zethelius
(f) 17 10/2 81 (d) 18 7/3 64
och
hans maka
Sofia Fredrika Zethelius
född Nordevall
(f) 17 4/3 86 (d) 18 15/9 55