Otto Fredrik Dahlström, äldsta kyrkogården

Otto Fredrik Dahlström, äldsta kyrkogården
På Torshällas äldsta kyrkogård, vid kyrkan, finns detta minnesmärke över Otto Fredrik Dahlström.