Sluss-David, David Karlsson, 1965

Sluss-David, David Karlsson, 1965
Sluss-David bodde i slussvaktarbostaden som låg vid slussportarna. Han fick bl a ta emot Carnegiestiftelsens pris för att under 30 år ha räddat 23 barn från att ha drunknat i kanalen.
Foto: Harald Bäckstrand