Snabbköp på 1950-talet

Snabbköp på 1950-talet
.
Torshällas första snabbköp fanns i Konsumbutiken på Riktargatan 35. Affären invigdes 1954.
KFs bildarkiv