Tomtebo 19A, Riktargatan 45, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.