Slussgatan 3B, 2015

Slussgatan 3B, 2015
Slussgatan 3 byggdes 1896, styckades senare till två fastigheter.
Nuvarande adress Slussgatan 3B, Måsen 10 respektive Slussgatan 3A, Måsen 17. 
Fotograf

Bernt Pettersson