Gård 117, Brogatan 8, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.