Tomt/Gård nr 143, Aliforsgatan 12, 2016

Tomt/Gård nr 143, Aliforsgatan 12, 2016
.
Aliforsgatan 12 och brandstationen till höger.