Gård 138, Julingatan 20, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.