Tomt/Gård nr 137, Julingatan 19, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.