Julingatan 13 och 15, 2015

Julingatan 13 och 15, 2015
Vid Julingatan 13 och 15 låg gårdarna nr 131 och 133
Fotograf

Bernt Pettersson