Skeppargatan 11 - Julingatan, 2015

Skeppargatan 11 - Julingatan, 2015
Skeppargatan 11 var enligt tomtkartan över Östra jorden obebyggd, men hade tomtbeteckning 139.
Fotograf

Bernt Pettersson