Julingatan 10 och 12, 2015

Julingatan 10 och 12, 2015
.
På platsen där gårdarna nr 128 och 130 låg finns nu (2016) detta hyreshus.
Fotograf

Bernt Pettersson