Tomt/Gård nr 112, Levins gränd 7, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.