Levins gränd 7, 2015

Levins gränd 7, 2015
Fastigheten är byggd på tomt 112.
Fotograf

Bernt Pettersson