Tomt/Gård nr 115, Levins gränd 1, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.