Tomt/Gård nr 114, Levins gränd 3-5, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.