Per Adolfsson på Stålstämpelfabriken 1946

Per Adolfsson på Stålstämpelfabriken 1946
Stålstämpelfabriken grundades 1917 och var inrymd i en verkstad på Gunla Hälla vid Brogatan och Östra torget.
Foto: Harald Bäckstrand