Brogatan, 1930-talet

Brogatan, 1930-talet
.
Bilden är tagen från kyrktornet förmodligen under 1930-talet, möjligtvis början av 1940-talet.
På vänster sida: gårdarna 21 (Stadskällaren), 121a, 121 b och 102a. På höger sida gården 101a.
Fotograf

Eskilstuna Stadsmuseum