Tomt/Gård nr 120, Julingatan 3, 1942

Fotograf

Ur Svensk villabebyggelse i Södermanlands och Stockholms län 1942.