Brandstationen renoveras 2015

Brandstationen renoveras 2015
.
Brandstationen under ombyggnad 2015.