Höglundska villan vid invigningen 1903

Höglundska villan vid invigningen 1903
.
Höglundska villan, Carlsro/Furuhov, dekorerad för invigning år 1903.
Foto: Georg Nyström