Svenska Saxfabriken 1946

Svenska Saxfabriken 1946
Svenska Saxfabriken startades 1945 och låg då i nuvarande Hellbergsparken, nedanför Aliforsgatan. Företaget flyttade år 1960.
Foto: Harald Bäckstrand