Karta_östra staden

Karta_östra staden
.
Öster om staden = området öster om Torshällaån; mellan Torshällaån och Eskilstuna nedre kanal.
Vår geografiska indelning av kvarter och gårdar i Torshälla.