Bergsgatan 13, 2016

Bergsgatan 13,  2016
Den tidigare byggnaden, som varit såväl Epidemisjukhus som borgmästarbostad, förstördes i en brand år 1957.