Georg Nyströms målning av Nyströms bleckkärlsfabrik på Klockberget

Georg Nyströms målning av Nyströms bleckkärlsfabrik på Klockberget
.
Från kyrktornet målade artisten Georg Nyström av F.O. Nyströms bleckkärlsfabrik på Klockberget omkring år 1900.