Kvarteret Mjölnaren, 2016

Kvarteret Mjölnaren, 2016
.
Baksidan av fastigheten Storgatan 28, 30 och 32. Där, mellan Kvarntorget och Strömgränd lån tidigare gårdarna 22,23,24 och 25.