Munkgränd 8, Solbacken, 2016

Munkgränd 8, Solbacken, 2016
.
Kaplanen 19 Munkgränd 8
Friliggande villa från 1912 i en och en halv våning med regelstomme klädd med gul panel på förvandring, stående lockpanel i gavelspetsarna, vita knutar, dörrar och fönstersnickerier. Mansardtak täckt med röda betongpannor. Fasaden är uppdelad av ett brett, vitt band mellan våningarna. På östra sidan finns ett utbyggt vindfång, en frontespis och en balkong. På motsatta sidan finns en liten takkupa.
Huset har välbevarad 1910-talskaraktär med bl a de småspröjsade originalfönstren kvar. Ursprungligen (enligt foto) var huset mörkt med ljusa fönstersnickerier vilket gav det ett starkare drag av nationalromantik.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-19 15:09:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-09-07 20:59:29) Kontakta föreningen