Vive Jönsgatan 7, gård nr 83, 2016

Vive Jönsgatan 7, gård nr 83,  2016
.
Kaplanen 16 Vive Jönsgatan 7, 9
Bostadshus längs Vive Jönsgatan, från mitten av 1800-talet, i en våning, av timmer klätt med gul locklistpanel, vita knutar, fönsterfoder och ospröjsade bågar. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Huset hade till en början gaveln mot gatan men byggdes till 1916 med en länga utefter gatan. Det har även byggts till senare med bl a förstuga mot gården och 1928 ett vindfång på östra sidan.
Längre in på tomten ligger en lillstuga/förråd i en våning av timmer klädd med rödfärgad locklistpanel, vita knutar och fönsterfoder, gröna, spröjsade bågar. Byggnaden är uppförd kring mitten av 1800-talet och är förhållandevis välbevarad. Invändigt finns bl a en murad spis och spegeldörrar kvar. Se Vive Jönsgatan 9.

Boningshuset har ett visst miljövärde medan "lillstugan", genom att vara så pass oförändrad har ett kulturhistoriskt värde.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-19 15:18:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-09-07 21:10:37) Kontakta föreningen