Storgatan 4, Tandvårdshuset, 2016

Storgatan 4, Tandvårdshuset, 2016
.
Gjutaren 2 Storgatan 4
Byggnad i en och en halv våning av timmer reveterad med ljusgul puts. Uppförd kring 1890 som kontor för den bredvidliggande fabriken. Numera tandläkarmottagning.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24