A-verkstaden, sedd från ån, 2015

A-verkstaden, sedd från ån, 2015
.
Gjutaren 3-6 Holmens Mekaniska verkstad Storgatan 6-12
Fabriksbyggnad från ca 1890. Fasaden är putsad och avfärgad i rödbrunt. En del av byggnadens smårutiga fönster är utbytta och i samband med detta delvis igensatta.
Fabrikens fasadsträckning längs ån är mycket betydelsefull. Placeringen längs åkanten är karakteristisk för äldre industri och härstammar från den tid man utnyttjade vattenkraften.
Delar av den sydvästra industribyggnaden, i tegel, har också stort kulturhistoriskt värde.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-19 15:24:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-17 18:09:29) Kontakta föreningen