Storgatan 9, gård nr 46, 2016

Storgatan 9, gård nr 46, 2016
.
Bisittaren 14 Storgatan 9
Bostadshus längs gatan, av timmer med grund av natursten, fasaden är klädd med vitmålad fasspontpanel, stående upp till fönstrens underkant, i övrigt liggande. Taket är täckt med svart falsad plåt. Huset är uppfört i en våning. Tillkomsttiden ligger kring sekelskiftet 1800, men huset är försett med en senare tillbyggnad i två våningar mot gården.
Norr om ovanstående och sammanbyggd med denna ligger en tvåvånings vitputsad tegelbyggnad med naturstensgrund och tegeltäckt sadeltak. Gatufasaden är klädd med fasadtegel upp till fönstrens underkant. Byggnaden uppfördes kring år 1900 som mejeri. I mitten av 1900-talet fungerade den som bageri men används nu som ateljé.
Båda byggnaderna har en skala som väl ansluter till omgivningen. Den södra byggnadens fasad har väl bibehållen 1800-talskaraktär.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-16 11:45:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 13:44:19) Kontakta föreningen