Lilla gatan 2, 2016

Lilla gatan 2, 2016
.
Lilla gatan 2 omfattar gårdarna 42 och 61.