Lilla gatan 10, gård nr 59, 2016

Lilla gatan 10, gård nr 59, 2016
.
Bisittaren 9 Lilla gatan 10
Bostadshus av timmer i två våningar, längs gatan klätt med rödfärgad locklistpanel. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Fönsterfoder och knutlådor är svarta, men har tidigare varit vitmålade. Även körporten in på gården är svartmålad. På gårdssidan har en ny entré byggts. Husets  datering är osäker men det kan vara från tiden före branden.
Längs norra tomtgränsen finns ett envåninghus klätt med rödfärgad locklistpanel på regelstomme. Fönster och dörrar är svarta. Taket är av pulpettyp och täckt med svart papp. Huset är ombyggt till ateljé.
I tomtens sydöstra hörn finns ett timrat uthus klätt med rödfärgad locklistpanel. Sadeltaket är klätt med papp.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-04-18 09:10:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 11:49:35) Kontakta föreningen