Lilla gatan 8, gård nr 47, 2016

Lilla gatan 8, gård nr 47, 2016
.
Bisittaren 15 Lilla gatan 8
Bostadshus längs gatan, byggt av timmer i en och en halv våning. Fasaden är klädd med rödfärgad lockpanel. Grunden är utförd i natursten. Byggnadens sadeltak är täckt med  tvåkupigt tegel. Knutar och fönstersnickerier är vita. Huset är uppfört 1910 och har nyligen renoverats bl a tilläggsisolerats och försetts med moderna fönster. Innan dess var det klätt med liggande panel. Det har tidigare fungerat som bostad för mejeriarbetare. Längs östra tomtgränsen ligger ett uthus av brädor. Taket är klätt med tvåkupigt tegel. Uthusen är antagligen äldre än bostadshuset. Det har under en tid fungerat som lager.
Husen ansluter i skala väl till omkringliggande bebyggelse men bostadshuset är mycket förändrat genom hårdhänt renovering. 
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-04-18 09:12:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2017-05-09 21:47:49) Kontakta föreningen