Storgatan 11, gård nr 48, 2016

Storgatan 11, gård nr 48, 2016
.
Bisittaren 6 Storgatan 11
Bostadshus från omkring år 1800 av timmer i en våning med inredd vind. Grunden är av natursten och fasaden klädd med gråbeige, liggande pärlspontpanel, gråblå fönster- och dörrsnickerier. Huset är försett med mansardtak täckt med tvåkupigt tegel. På gatufasaden finns en frontespis med tre dekorativt spröjsade fönster. Frontespisen härstammar från 1888, då huset förlängdes åt söder och ett spisrum inreddes på vinden i den nya delen.
I Norra delen har funnits en butik med två skyltfönster upptagna på 1930-talet i gatufasaden. Då upptogs även butiksentrén från gatan. På västra sidan finns två entreér, varav den norra är den ursprungliga butiksentrén. Den har pardörrar med överljus.
Huset utgör genom sin skala, utformning och placering i tomtgränsen mot gatan, ett bra exempel på 1800-talets bebyggelse i Torshälla.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24

Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-01-16 11:45:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2016-05-09 11:25:56) Kontakta föreningen