Lilla gatan 6 - Missionshuset, gård nr 60

Lilla gatan 6 - Missionshuset, gård nr 60
.
Bisittaren 10 "Missionskyrkan" Lilla gatan 6
Byggnaden i en och en halv våning av tegel putsad med ljusgul spritputs, knutar, lisener och takgesims och annat listverk är slätputsade. De höga rundbågiga fönstren har slätputsade omfattningar. Sockeln är av huggen sten. Huset har sadeltak, täckt med svart falsad plåt. Missionskyrkan, som invigdes 1888, har nyligen byggts om till två bostadslägenheter utan att den exteriöra karaktären förändrats. Byggnaden är ett välbevarat exempel på frikyrklig arkitektur kring senaste sekelskiftet.
Texten är hämtad från Bevarande plan för värdefulla miljöer 
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-24
Fotograf

Bernt Pettersson


Förening:

Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille

Skapad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2015-09-23 10:28:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Torshälla Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (2017-09-16 15:57:36) Kontakta föreningen