Storgatan 38, 2016

Storgatan 38, 2016
Vid bostadsrättsradhuset på Storgatan 38 låg tidigare gård nr 28.