Storgatan 34, 2016

Storgatan 34, 2016
.
Vid bostadsrättsradhuset på Storgatan 34 låg tidigare gård nr 26.