Kvarteren Mjölnaren och Vattendragaren, från flygfoto 1962