Storgatan 42-46, 2016

Storgatan 42-46, 2016
.
Vid hyreshuset Storgatan 42, 44 och 46 låg tidigare gårdarna 30, 31 och 32.