Parkområde på gård nr 20, 2015

Parkområde på gård nr 20, 2015
.
I den lilla parken i korsningen Storgatan - Brogatan låg "Bankhuset" som revs 1966.